• Công ty cơ nhiệt nồi hơi Đại Cường Đà Nẵng
  • Slideshow sơ đồ nguyên lý hoạt động lò hơi đốt trong
  • Slide nồi hơi công nghiệp
  • Chế tạo lắp đặt lò hơi công nghiệp

Cơ nhiệt Đại Cường - Thiết kế chế tạo lò hơi công nghiệp

sản xuất và chế tạo nồi hơi

thiết kế nồi hơi

xây dựng và lắp đặt nồi hơi

bảo hành và bảo trì nồi hơi

Thiế kế chế tạo nồi hơi công nghiệp

Nồi hơi đốt dầu

Nồi hơi đốt than

Nồi hơi đốt nhiên liệu lỏng

Nồi hơi đốt nhiên liệu rắn

Nồi hơi đốt đa nhiên liệu

eng
eng

Thông số lò: ✅Steam generation rate: 150-200 kg/hr ✅Design pressure: 10 bar ✅Nhiên liệu đốt: wood pellet ✅Steam jacketed kettle/volume : 300 liters ✅Design pressure: 8 bar ✅Hydraulic test pressure : 10 bar ✅Operation...

Making salt using steam from biomass boiler in Laos  project

01

02

03

Chúng tôi là những nhà chế tạo công nghiệp dành cho các quy trì Chúng tôi Chúng tôi là
(CEO - THIE THANH Co,.ltd)
(Technical Director)
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Parter
Parter2
Parter3
Parter4
Parter5
Chat with us